Барење за користење на средствата од даночното ослободување согласно Законот за спорт и Законот за данок на добивка

Објавено на 10 Јануари, 2022 во Вести


Информација од Агенцијата за млади и спорт доставена до Фудбалската федерација на Македонија до клубовите од сите рангови на натпреварување за можноста за апликација за добивање на ваучер за користење на средствата од даночното ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данок на добивка.

Во продолжение преземете го образецот кој треба да биде уредно пополнет, заверен и потпишан. Барањето да се достави до архивско одделение во ФФМ или електронски на ffm@ffm.com.mk најдоцна до 14.01.2022 година до 14:00 часот. 

Барање - В2 - спортски клуб.pdf 

Во образецот задолжително да се наведе наменска сметка за користење на средства од даночно ослободување согласно Законот за спортот и Законот за данок на добивка (ваучер).
   
   
А репрезентација