Одлуки од седницата на дисциплинската комисија на ФФМ одржана на ден 19.04.2016 г.

Објавено на 20 Април, 2016 во Одлуки


Дисциплинската комисија на ФФМ, постапувајки по пријавите од Комисија за натпреварување на ФФМ за 26 коло Прва МФЛ и 22 коло Втора МФЛ на ден 19.04.2016 година ги донесе следните одлуки.

О Д Л У К А

 1.  На Љамалари Арсим со ИД 104972 Фудбалер  НА ФК Еуромилк АД Скопје,  му СЕ ИЗРЕКУВА дисциплинска мерка – забрана на играње на 1 (еден) првенствен/куп натпревар.

2.  Дисциплинската мерка тече од 17.04.2016 година.

О Д Л У К А

1.  На Фатмир Рамадани со ИД 101244 фудбалер на КФГ Гостивар АД Гостивар  МУ СЕ ИЗРЕКУВА дисциплинска мерка – забрана на играње на 1 (еден) првенствени/куп натпревари.

2.  Дисциплинската мерка тече од 17.04.2016.

О Д Л У К А

1. На Ристовски Димче со ИД 102181, фудбалер ФК Еуромилк ГЛ АД Скопје , МУ СЕ ИЗРЕКУВА дисциплинска мерка – забрана на играње на 2 (два) првенствени/куп натпревари.

2. Дисциплинската мерка тече од 17.04.2016   
   
А репрезентација