Пријава за пополнување на едно слободно место во Прва Женска Лига

Објавено на 07 Август, 2019 во Прва ЖФЛ, Вести


Фудбалска Федерација на Македонија објавува повик за пријава на женски фудбалски клуб за пополнување на едно место во Прва Женска Фудбалска Лига.

Рокот за пријавување е најдоцна до 09.08.2019 година.

Со пријавата се доставуват следните документи:

1.Решение за упис во Централен регистар

2.Тековна состојба од Централен Регистар – не постара од 60 (шеесет) дена

3. Решение од Агенција за Млади и Спорт за вршење дејност спорт

4.Потврда од ОФС

5. Список на играчи со ID број од КОМЕТ (најмалку 25 фудбалерки)

6.Главен и алтернативен терен

Пополнетата пријава, во прилог на оваа објава, заедно со бараните документи да се достави до архивата на ФФМ, на адреса бул. АСНОМ бр. 21 - Скопје во предвидениот рок.

Пријава за пополнување на едно слободно место во ПРВА ЖЕНСКА ЛИГА.doc    
   
А репрезентација