Услови за користење

Објавено на 09 Мај, 2014 во


Прифаќање на условите за користење на ffm.mk

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата www.ffm.mk.

Сопственички права

Содржините на оваа интернет-страница се во сопственост на Фудбалската Федерација на Македонија и истите се заштитени со авторски права, заштитни знаци и ознаки на услуги, патенти и други сопственички права. Секое копирање, репродукција, модифицирање, пренесување, дистрибурирање или користење на податоците и информациите, како и други изведби на содржините, не е дозволено без претходно писмено одобрение на Фудбалската Федерација на Македонија.

Секој упад или злоупотреба на интернет-страницата на Фудбалската Федерација на Македонија е казниво согласно Кривичниот законик на Република Македонија.

Услови за користење

Податоците и информациите објавени на оваа интернет-страница се од информативен карактер и се сметаат за точни во времето на нивното објавување. Фудбалската Федерација на Македонија го задржува правото во секое време да изврши ревидирање, дополнување или измена на податоците и информациите, во целост или делумно, со цел обезбедување на континуирано ажурирање на интернет-страницата. Фудбалската Федерација на Македонија  не гарантира за точноста, актуелноста и потполноста на објавените информации и не ја презема одговорноста за неправилната употреба на овие содржини.

Исклучување од одговорност

Фудбалската Федерација на Македонија не презема одговорност за евентуални загуби или штети кои би можеле да настанат при посета и користење на податоците и информациите од интернет-страницата, како што се губење на информација, штета на услуга, софтвер и слично.

Поврзаните локации не се во надлежност ниту се под контрола на Фудбалската Федерација на Македонија и затоа се иззема од одговорноста за содржините на која било поврзана локација или која било измена или ажурирање на истатаи на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси   
   
А репрезентација